Процесът на лазерно гравиране представлява отнемане на част от горния слой на третирания материал. Чрез този метод могат да се визуализират различни имена, марки, послания, лога, данни и всякаква друга информация. Лазерното гравиране е отлично решение за оригинален и уникален подарък.

Могат да се гравират предмети от различни материали, а само гравиране намира приложение при маркирането на сувенири, различни видове стоки, поставяне на баркодове или серийни номера, предмети на изкуството и др.

Предлагаме изключително качествено, прецизно, бързо и достъпно лазерно гравиране.